Wycena aktuarialna – kto wykonuje?

Profesjonalne firmy a także biura aktuarialne zajmują się wyceną aktuarialną oraz finansową, która jest konieczna w bardzo wielu sytuacjach, np wycena firmy niezbędna jest w sytuacji dystrybucji przedsiębiorstwa lub również jego kupna. Warto więc dowiedzieć się znacznie więcej na temat pracy profesjonalnych aktuariuszy.
Wycena aktuarialna – co trzeba mieć świadomość tego?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wycena finansowa oraz aktuarialna przeprowadzana jest przez wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy posiadają staranną wiedzę między innymi z zakresu inżynierii finansowej.

Biuro aktuarialne świadczy kompleksowe usługi, które obejmują między innymi działania takie jak wycena spółki, jak też wycena wartości niematerialnych i prawnych, na przykład wycena marki (zobacz również: wycena znaku towarowego). Jest to też fachowa wycena instrumentów majątkowych, wycena znaku towarowego, czy analiza projektów finansowych. Należy pamiętać także o tym, że wycena aktuarialna tyczy się wyceny rezerw, które mają być przeznaczone na różnorakie świadczenia pracownicze, między innymi tj. odprawy rentowe oraz emerytalne, odprawy pośmiertne, jak również świadczenia przeznaczone na nagrody z okazji jubileuszu. Są to również rezerwy na świadczenia medyczne, ekwiwalenty energetyczne czy świadczenia przejazdowe (źródło: wycena przedsiębiorstwa). Jednak wycena przedsiębiorstw jest konieczna, o ile przeprowadzane jest np postępowanie upadłościowe lub również likwidacja danego zakładu. Takie wyceny przeprowadza się również w momencie opracowywania strategii podatkowej na najbliższe lata dla danej firmy.

Źródło informacji: wycena aktuarialna.